c S
Izbor dana

Parcelacija

04.03.2013 07:30 Ne mogu se provesti promjene u katastru u svezi uređenja međa na temelju podataka iz zemljišne knjige koja je stavljena izvan snage.