c S
Izbor dana

Legalizacija bespravno zatvorene lođe

07.03.2013 07:30 Lođa odnosno balkon koji je ostakljen ili na neki drugi način zatvoren, a da je pri tome zadržao funkciju balkona odnosno lođe ne ozakonjuje se.