c S
Izbor dana

Nevaljana uknjižba prava vlasništva

12.03.2013 07:30 Ukoliko je prije provedbe sporne uknjižbe prava vlasništva na posebnom dijelu nekretnine bio upisan tužitelj na temelju Odluke Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija od 14. prosinca 1995. Godine, tada je upis tužene temeljem čl. 25. st. 1. Zakona o poreznoj upravi i čl. 130. i 388. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima pravno nevaljan jer nije bilo udovoljeno načelu knjižnog prednika.