c S
Izbor dana

Iznimke od načela monetarnog nominalizma

18.03.2013 07:30 Kad zbog duljine sudskog postupka u uvjetima inflacije dužnik novčane obveze dođe u povoljniji položaj od onog da je na vrijeme ispunio svoju novčanu obvezu, sud može odstupiti od načela monetarnog nominalizma i dužnika obvezati na isplatu novčanog iznosa kojeg smatra pravičnim.