c S
Izbor dana

Pravo na novčanu naknadu u slučaju smrti

02.04.2013 07:30 Brat i sestra umrlog imaju pravo na novčanu naknadu za duševne bolove samo ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života.