c S
Izbor dana

Stečena prava

03.04.2013 07:30 Nasljednik nema pravo na naknadu u smislu odredbe čl. 53. st. 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ako je tužitelj predmetnu nekretninu stekao temeljem Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća te je unio u društveni kapital poduzeća, a za protuvrijednost te imovine nije izvršio rezervaciju dionica.