c S
Izbor dana

Rad trudnih radnica, radnica koje su rodile ili doje

05.04.2013 07:30 Budući da trudne radnice, radnice koje su rodile ili koje doje dijete spadaju u posebno osjetljive osobe za njih je sukladno odredbama propisa zaštite na radu potrebno osigurati dodatnu zaštitu na radu. Ako navedeno nije moguće provesti, tada trudna radnica, radnica koja je rodila ili koja doji dijete ostvaruje pravo na dopust uz naknadu plaće sukladno posebnom propisu.