c S
Izbor dana

Isprave o ovršenikovoj imovini

09.04.2013 07:30 Isprave o imovini ovršenika o kojoj državna tijela vode u svojim evidencijama, a koje je ovrhovoditelj dužan dostaviti sudu uz prijedlog za podnošenje prokaznog popisa imovine ovršenika, ne moraju se dostaviti sudu u izvorniku, već je dovoljno da su one dostavljene u preslici. Samo u slučaju ako sud posumnja u vjerodostojnost preslika, pozvat će ovrhovoditelja da te isprave dostavi u izvorniku.