c S
Izbor dana

Stambeno zbrinjavanje

10.04.2013 07:30 Zapreka za ostvarivanje prava na stambeno zbrinjavanje je ako korisnik ima u vlasništvu ili suvlasništvu stambenu površinu koja je odgovarajuća za korisnika i članove njegovog kućanstva, što u postupku treba nesporno utvrditi.