c S
Izbor dana

Povreda prava na dostojanstvo

11.04.2013 07:30 Ako činjenice utvrđene tijekom postupka upućuju na povredu dostojanstva tužitelja, tada one predstavljaju osnovu za popravljanje neimovinske štete bez obzira što se šteta dogodila za vrijeme važenja ranije važećeg Zakona o obveznim odnosima, s obzirom da je odredbom čl. 200. st. 1. ranije važećeg Zakona o obveznim odnosima omogućena dosuda neimovinske štete i zbog povrede drugih prava ličnosti, a povredu prava na dostojanstvo predstavlja povredu prava ličnosti.