c S
Izbor dana

Obavještavanje stranke o uskrati zastupanja

16.04.2013 07:30 Kad sud uskrati zastupanje osobi koja ne može biti punomoćnik stranke dužan je o tome obavijestiti stranku. Propust prvostupanjskog suda da o uskrati zastupanja obavijesti stranku ima za posljedicu onemogućavanje stranke da raspravlja u postupku što je bitna povreda odredaba parničnog postupka.