c S
Izbor dana

Izmjena ugovornih odredbi

29.04.2013 07:30 Ako nastupe promijenjene okolnosti zbog kojih je otežano ispunjenje ugovorne obveze jedne stranke ili zbog kojih ona ne može ostvariti svrhu ugovora, ta stranka može putem suda konstitutivnim tužbenim zahtjevom zahtijevati da se ugovor raskine. Međutim, ta stranke ne može tražiti da se pojedine ugovorne odredbe izmijene budući da izmjena ugovora ovisi i o volji druge ugovorne stranke.