c S
Izbor dana

Katastarski upis

30.04.2013 07:30 Upis promjene vlasnika u katastar zemljišta može se provesti na temelju pravomoćne presude općinskog suda kojim je dopuštena uknjižba prava vlasništva, bez obzira na pravo posjeda na toj nekretnini.