c S
Izbor dana

Stavljanje pod skrbništvo

17.05.2013 07:30 Obzirom na mogućnost eventualnih sporova u svezi raspolaganja nekretninama, odnosno sukoba interesa, ocijenjeno je da je za štićenicu povoljnije da joj se kao skrbnik ne odredi njezin suprug.