c S
Izbor dana

Pravna osobnost podružnice

20.05.2013 07:30 Ako je tužitelj uz tvrtku društva tuženika naznačio i naziv podružnice, tada tako određeni tuženik ima pravnu osobnost i može biti stranka u postupku.