c S
Izbor dana

Isticanje poziva na oglasnu ploču

21.05.2013 07:30 U slučaju kad postoji sumnja da okrivljenik koji zna da se vodi postupak očito izbjegava primitak poziva, poziv se ima istaknuti na oglasnu ploču suda i protekom osmog dana od dana stavljanja na oglasnu ploču, dostava se smatra urednom.