c S
Izbor dana

Utvrđivanje statusa pomoćne zgrade

22.05.2013 07:30 Uz zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu pomoćnu zgradu, podnositelj zahtjeva prilaže tri primjerka kopije katastarskog plana i akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.