c S
Izbor dana

Uklanjanje građevine

24.05.2013 07:30 Stranka je dužna sama pribaviti dokaze o starosti objekta ako tvrdi da se radi o objektu koji je izgrađen prije 15.2.1968.