c S
Izbor dana

Računanje rokova za žalbu

29.05.2013 07:30 U slučaju kada je presuda dostavljena okrivljeniku i njegovom branitelju žalbeni rok ima se računati od kasnijeg dana.