c S
Izbor dana

Povreda službene dužnosti

03.06.2013 12:37 Policijski službenik koji svjedoči upotrebi sile drugog policijskog službenika, a o tome ne izvijesti operativno dežurstvo policijske postaje, čini time povredu službene dužnosti.