c S
Izbor dana

Isključenje člana iz društva

05.06.2013 07:30 Društvo može isključiti člana iz društva ako su društvenim ugovorom određeni uvjeti, postupak i posljedice isključenja. U slučaju da je društvenim ugovorom propisano da o isključenju člana odlučuje skupština društva svojom odlukom, takva odluka nije ništava zbog toga što je u njoj samo sumarno naveden razlog za isključenje propisan društvenim ugovorom.