c S
Izbor dana

Pravna sredstva pobijanja

10.06.2013 07:30 Stečajni upravitelj mora imati odobrenje stečajnog suca za podnošenje tužbe radi pobijanja točno određenih pravnih radnji, ali ne i za sam sadržaj kondemnatornog zahtjeva kojim stečajni upravitelj traži od suda da obveže tuženika da vrati u stečajnu masu ostvarene koristi stečene tim pravnim radnjama. Kako će u svakom pojedinom slučaju kondemnatorni zahtjev glasiti, ovisi o koristima koje je protivnik pobijanja stekao, ali i od volje stečajnog upravitelja.