c S
Izbor dana

Porez na promet nekretnina

12.06.2013 07:30 Utvrđivanje porezne obveze i kamata zastarjeva za tri godine od dana pravomoćnosti rješenja o stjecanju.