c S
Izbor dana

Stjecanje bez osnove

13.06.2013 07:30 Ako je tuženik naplatio račun prije nego je izvršio radove, a što je protivno odredbi Ugovora o poslovnoj suradnji stranaka prema kojoj je tuženik imao pravo naplatiti od tužitelja isključivo radove koji su stvarno obavljeni, tada se radi o stjecanju bez osnove bez obzira na trenutak raskida Ugovora o poslovnoj suradnji budući tuženik nije imao nikakve pravne osnove za fakturiranje i naplatu takvog računa.