c S
Izbor dana

Spor iz radnih odnosa

19.06.2013 07:30 Spor između radnika i poslodavca u vezi s naknadom štete zbog ozljede pretrpljene na radu predstavlja radni spor.