c S
Izbor dana

Neiscrpljenost domaćih pravnih sredstava

01.07.2013 07:30 Pravilo nacionalnog prava, prema kojem tijelo upravne vlasti ne smije odlučiti o prethodnom pitanju o kojemu je već donesena konačna odluka kao o glavnom pitanju od strane suda ili istog ili različitog tijela upravne vlasti u posebnom postupku, služi održanju načela diobe vlasti i promiče pravnu sigurnost.