c S
Izbor dana

Bjanko zadužnica

04.07.2013 07:30 Iznos upisan u bjanko zadužnicu odnosi se isključivo na glavnicu tražbine jer kamate ne ulaze u taj iznos, s time da one teku od dana koji odredi vjerovnik naknadno, ali taj dan ne može biti ranije od dana izdavanja zadužnice.