c S
Izbor dana

Sklapanje štetnog ugovora

10.07.2013 07:30 Ukoliko je okrivljenik pred istek ugovora o djelu zaključenog na određeno vrijeme kao direktor društva zaključio ugovor o pružanju pravne pomoći na rok od tri godine prema kojem drugookrivljenom pripada paušalna naknada u iznosu od 30.000,00 kn mjesečno, time da trgovačkom društvu nije bila potrebna pravna pomoć koja bi opravdavala takav iznos mjesečnog paušala, tada postoji osnovana sumnja da je okrivljeni počinio kazneno djelo sklapanja štetnog ugovora, a drugookrivljeni kazneno djelo poticanja na sklapanje štetnog ugovora.