c S
Izbor dana

Lokacijska dozvola

22.07.2013 07:30 Lokacijska dozvola izdaje se na temelju prostornog plana uređenja za određeni grad koji je na snazi u vrijeme odlučivanja o zahtjevu.