c S
Izbor dana

Ugovor o nalogu

31.07.2013 07:30 Ako je punomoćnica tuženika prilikom poduzimanja svake radnje zastupanja nastupala u odnosu na sve tužitelje kao jedinstvenu stranku, prilikom odlučivanja o troškovima postupka sud je dužan utvrditi udio svakog od suparničara, stavljanjem u omjer visine zahtjeva svakog suparničara s vrijednošću predmeta spora.