c S
Izbor dana

Sklapanje ugovora sa agencijom za promet nekretnina

02.08.2013 07:30 U slučaju da se javite na oglas o prodaji stana na web stranici određene agencije, ali sa istom niste sklopili niti potpisali ugovor o posredovanju u prometu nekretnina u smislu odredbi Zakona o posredovanju u prometu nekretnina, mišljenja smo da sa Vaše strane nije došlo do pravnog posla sa agencijom za posredovanje, te se stoga ne smatrate nalogodavcem u smislu važećih odredbi ovog Zakona. Isto tako, samo sklapanjem ugovora o posredovanju u prometu nekretnina, nastaje zakonom propisana isplata posredničke naknade.