c S
Izbor dana

Punomoćnik

08.08.2013 07:30 Ukoliko tuženik nije uspio u parnici, tada nije ovlašten pobijati presudu zbog toga što punomoćnik tužitelja nije imao valjano ovlaštenje za vođenje parnice.