c S
Izbor dana

Troškovi sudskog tumača

22.08.2013 07:30 Stalnom sudskom tumaču pripada nagrada u iznosu od 150,00 kuna bruto bez PDV-a za svaki započeti sat.