c S
Izbor dana

Sporovi o uzdržavanju

23.08.2013 07:30 Spor o uzdržavanju zajedničkog maloljetnog djeteta ili punoljetnog djeteta koje je lišeno poslovne sposobnosti, prvostupanjski sud provest će kao parnični postupak.