c S
Izbor dana

Ništavost nekih odredaba općih uvjeta

26.08.2013 07:30 Ništava je odredba općih uvjeta sadržana u formalnom ugovoru kojeg je odredio jedan ugovaratelj prema kojoj prodavatelj uopće ne mora dokazivati ispunjenje svoje ugovorne obveze predaje stvari kupcu.