c S
Izbor dana

Inspekcijski nadzor

10.09.2013 07:30 Prikazani troškovi moraju biti u svezi s ostvarenom dobiti da bi se priznali kao umanjenje porezne osnovice.