c S
Izbor dana

Vrijeme počinjenja djela

12.09.2013 07:30 Kada iz izreke presude nije razvidno kada su okrivljenici kao dobavljači, uvoznici, proizvode stavili na tržište (što je vrijeme počinjenja prekršaja), ne može se ispitati eventualna zastara prekršajnog progona, pa se presuda ima ukinuti, a u ponovljenom postupku podnositelja optužnog prijedloga pozvati da ga dopuni glede vremena počinjenja djela.