c S
Izbor dana

Naplata troškova stanovanja u tuđe ime

13.09.2013 07:30 Društvo koje pruža uslugu objedinjene naplate troškova stanovanja (najamnina, komunalna naknada, naknada za uređenje voda, odvoz kućnog otpadavodne usluge, plin, toplinska energija - grijanje i potrošna topla voda, zajednička pričuva, osiguranje kućanstva) u tuđe ime i za tuđi račun, obveznik je poreza na dobit, a samim time i obveznik fiskalizacije za sve djelatnosti za koje je obvezno izdavati račune, osim za djelatnosti navedene u članku 5. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.