c S
Izbor dana

Komunalna naknada

17.09.2013 07:30 Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik nekretnine, pa tužitelj treba dokazati svoju tvrdnju da više nije vlasnik nekretnine za koju se naknada plaća.