c S
Izbor dana

Dijete kao obveznik poreza na promet nekretnina

20.09.2013 07:30 Sukladno članku 98. stavak 1. Obiteljskog zakona (NN 116/03), roditelji imaju dužnost i pravo zastupati svoje dijete i za njega sklapati pravne poslove, osim ako je tim Zakonom drukčije određeno. Slijedom navedenoga, roditelji djeteta kao zakonski zastupnici svoga djeteta, obvezatni su ispunjavati djetetove porezne obveze.