c S
Izbor dana

Načelo „in dubio pro reo“

25.09.2013 07:30 Sama činjenica da je okrivljenik tempore criminis zajedno čučao s ostalim suučesnicima ukazuje da je možebitno sudjelovao u počinjenju djela prekršaja odnosno da je bio angažiran u činjenju tog djela prekršaja, pa je sud primjenom načela „in dubio pro reo“ preuranjeno donio odluku kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe.