c S
Izbor dana

Bračna stečevina

26.09.2013 07:30 Ništavi su sporazumi radi osiguranja založnog prava na nekretnini ako je jedan bračni drug njima samostalno opteretio zajedničku imovinu.