c S
Izbor dana

Izvođenje radova na završavanju zgrade

27.09.2013 07:30 Izvođenju radova na završavanju zgrade poslovne namjene koja nije proizvodna ili namijenjena isključivo za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, iz stavka 1. članka 34. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, može se pristupiti nakon što se za te radove izradi glavni projekt.