c S
Izbor dana

Tužba radi iseljenja

04.10.2013 07:30 Prilikom odlučivanja o tužbi predmnijevanog vlasnika o predaji stana u posjed, ishod upravnog postupka u kojem se odlučuje o pravu posjednika predmetnog stana na povrat imovine konfiscirane njegovom predniku ne predstavlja prethodno pitanje u smislu čl. 12. st. 1. Zakona o parničnom postupku.