c S
Izbor dana

Izvanbračna zajednica

14.10.2013 07:30 Odredbe o imovinskim odnosima izvanbračnih drugova primijenit će se samo ako izvanbračnu zajednicu karakterizira trajnost životnog zajedništva uz viši stupanj emocionalne i ekonomske povezanosti izvanbračnih drugova te njihova uzajamna prava i dužnosti.