c S
Izbor dana

Pravo punomoćnika na nagradu

16.10.2013 07:30 Ako nalogodavac nije dokazao da nalogoprimac nije svoje obveze izvršio prema primljenim uputama, s pažnjom dobrog privrednika, tada nalogoprimac ima pravo na nagradu sukladno odvjetničkoj tarifi.