c S
Izbor dana

Povreda obveze iz radnog odnosa

28.10.2013 07:30 Postojanje povrede obveze iz radnog odnosa dopušteno je utvrđivati i kada radnik pravomoćnom presudom kaznenog suda nije oglašen krivim za kazneno djelo (pokušaj krađe), s time da se postupanje radnika smije u postupku otkazivanja ugovora o radu kvalificirati kao krađa iako radnik pravomoćnom kaznenom presudom nije oglašen krivim za takvo kazneno djelo.