c S
Izbor dana

Nepravodoban zahtjev okrivljenika za naknadu troškova

30.10.2013 07:30 Sud u presudi nije bio dužan navesti da će se o zahtjevu za naknadu troškova odlučiti naknadno posebnim rješenjem, kada je takav zahtjev podnesen nakon tri mjeseca odnosno kada je nepravodoban.