c S
Izbor dana

Zastara ugovora o osiguranju života

07.11.2013 07:30 Potraživanja ugovaratelja osiguranja odnosno treće osobe iz ugovora o osiguranju života i ugovora o osiguranju od nesretnog slučaja zastaruju u roku od pet godina.