c S
Izbor dana

Plaćanje karticama

08.11.2013 07:30 Prometom gotovinom smatra se plaćanje za isporučena dobra ili obavljene usluge novčanicama ili kovanicama koje se smatraju platežnim sredstvom, karticama, čekom ili drugim sličnim načinima plaćanja, osim plaćanja na transakcijski račun kod banaka, ako Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom nije drugačije određeno.